Velkommen

Logo MHSB
Velkommen til Medisinsk-Historisk Selskap i Bergens nettside.
Her er informasjon om selskapets aktiviteter.

Advertisements
Publisert i Nettstedet | Legg igjen en kommentar

Reisebrev fra Gotlands-turen 2017

IMG_3884
Gotlands-turen fra den 17. til 21. august 2017 for våre medlemmer i Det Medisinske Selskap (DMSB) og Medisinsk-Historisk Selskap (MHSB), er nr. 5 i rekken av vellykkete fellesreiser (tidligere turer: London, Vilnius i Litauen, Island og Brügge i Belgia). Fellesturene med faglig og kulturelt program er populære, og gode tilbakemeldinger fra deltakerne (ca. 30 på hver tur) viser at turene har svart til forventningene.

Målet for årets medlemstur var altså Gotland med fly fra Bergen via Stockholm til middelalder- og hansabyen Visby, Värdensarvstaden. Dagen etter ankomst,

Fredag, den 18.: Heldagstur til den sørlige delen av Gotland – helt til sydspissen av øyen med vid utsikt ut over et blått og rolig hav, stedet kjent for spesielle klintformasjoner, bl.a. «Hoburgsgubben». Gotlendingene tar godt vare på sine middelalder-kirker, som vi så flere av på veien bl.a. Vamblingbo krk. en av de største kirkene på Gotland og er fra 1350 tallet, den erstattet en tidligere romansk kirke. På nordre vegg i kirken er det avdekket frescoer fra 1250 tallet.

Lørdag, den 19. : Oppdagelsestur i Gamlebyen Visby hvor vi fikk omvisning av en meget kyndig guide, Gunnar Bäck. Første besøk var i Gotlands Fornsal (museum), vi fikk se montre med godt bevarte skjeletter fra 600 – 800 tallet, funnet i utstyrte kvinnegraver på Gotland. Spillingsskatten fikk vi også se, den regnes for å være verdens største sølvskatt fra Vikingetiden, oppdaget i 1999 i en åker tilhørende gården Spilling nordvest på Gotland. Muséet har en betydelig samling av ornamenterte og vel dokumenterte runestener som særlig beskriver krigeres deltakelse på vikingetokter.

Fulgte videre med Gunnar Bäck til den vakre Botaniske hagen og i utkanten ble vist ruiner av St. Olof-kirken, reist over vår helgenkonge Olav, og ruinene av en annen tidlig middelalder rundkirke Helge And. Domkirken St. Maria innviet i 1225, er en av Sveriges nydeligste bygningsverk. En liten spasertur fra domkirken kom vi til Gamlebyens torv omgitt av trange gater og middelalderhus med restauranter, butikker og et yrende folkeliv. Gamlebyen Visby har vært sterkt befestet, omkranset av bymur fra 1300 – 1400 tallet forsynt med mange forsvarstårn og porter – de er vakkert opplyst når kvelden faller på. Festmiddag for deltakerne om lørdagen ble avholdt i det ærverdige «Värdshuset Lindgården» i Gamlebyen. Velsmakende meny, god stemning, taler og sang, fremførelse av Wennerbergs Gluntarna (det kunstneriske innslag var ved representanter fra DMSB og MHSB)   – en trivelig festaften.

Søndag, den 20.: Med buss nordover på Gotland med ferge over til Fårø. Første stopp var Kolerakirkegården, deretter Fårø kirke og kirkegården hvor Ingmar Bergman er gravlagt. Videre tur ut mot kysten i nord til de helt spesielle kalkstensstrendene, Rauk-området, der naturskapte kalkstensskulpturer står og skuer utover havet. På retur et stopp på en liten høyde utenfor bymuren ved det eldgamle retterstedet. Valdemarskorset står samme sted, reist til minne over de gotlendinger som falt i slaget «for de Danske sværd» i 1361. Valdemar Atterdag beseiret den gotlandske bondehæren og inntok Visby, og Gotland erkjente dansk overherredømme og forble dansk i nær 300 år.

Mandag, den 21. hjemreisedagen – etter en meget interessant, innholdsrik og hyggelig tur.

Takk til reisekomitéen: Kristina H. Johannessen, Bjarte Askeland, Lorentz M. Irgens og Svein Ødegaard for et allsidig og flott turprogram.

Gotland ble et spennende møte mellom «hav och land, nutid och dåtid».

Takk for turen.

Medisinsk-historisk Selskap i Bergen

Tekst: Agnethe Harbitz,  Foto: Kristina Hernborg Johannessen,  Flere bilder her

Bilder fra turen tatt av Kåre Augensen

Publisert i Turer | Legg igjen en kommentar

Medlemsmøte 11 oktober

Gina Dahl

Det innkalles til medlemsmøte i Medisinsk-Historisk Selskap

Tid: onsdag, 11. oktober 2017 kl 19.30                                        
Sted: Pleiestiftelsen, Kalfarveien 31 (møterom i 2. etg. nord)
 
Foredragsholder: Dr.art. rådgiver på Statsarkivet Gina Dahl:
”Medisinske bøker rundt 1700 – arkivene som kilde.”
 

Gina Dahl avla doktorgrad i religionsvitskap i 2007, og har skrive fleire bøker om boksamlingar, primært blant prestar, men også blant legar på 1600- og 1700-talet.
Dahl har også jobba med tidlegmoderne reiselitteratur.
I dei seinare åra har Dahl dessutan skrive lokalhistoriske bøker, mellom anna “En guide til Bergen anno 1765” (2015) og ”Strilekrigen i 1765 – om ville striler og rabiate bergensere” (2016), begge med Bjørn-Arvid Bagge som medforfattar.
Sidan 2012 har Gina Dahl vore tilsett på Statsarkivet i Bergen, noko som har gjort det mogeleg å fordjupa seg ytterlegare i kjeldene der.
Kveldens foredrag handlar mellom anna om nokre av desse.

Taffel kr 50 pr. person.                   Ingen forhåndspåmelding.

 

Vel møtt !

 

Publisert i Møter | Legg igjen en kommentar

Års- og medlemsmøte 7. juni

Leiv_M._Hove
Det innkalles til års- og medlemsmøte i Medisinsk-historisk Selskap

Tid:  onsdag, 7. juni 2017 kl 19.30

Sted: Pleiestiftelsen, Kalfarveien 31
 (møterom 2. etg. nord)

Årsmøtesaker:

  1. Årsrapport 2016/2017 vedlagt innkallingen
  2. Årsregnskap 2016/2017
  3. Valg av styre og revisor 2017/2018

Foredragsholder:   Prof.dr.med. seksjonsleder Leiv Magne Hove: «Martin Luthers omfattende virke blir om mulig enda mer imponerende når vi vet at han store deler av sitt liv strevde med sykdommer».

Sommertaffel kr 150 pr. person. 
Ingen forhåndspåmelding.    

 

Vel møtt !

Publisert i Møter | Legg igjen en kommentar

Medlemsmøte 15. mars

c-j-harris-mai

Det innkalles til medlemsmøte i Medisinsk-historisk Selskap

Tid.                onsdag, 15. mars 2017 kl 19.30
Sted:              Pleiestiftelsen, Kalfarveien 31
                       (møterom 2. etg. nord)
 

Foredragsholder: 1. arkivar mag.art.
Christopher Harris
om Bergens legene og den «offentlige» prostitusjon på 1800-tallet.

Taffel kr 50 pr. person.  Ingen forhåndspåmelding.

Vel møtt !

 

Publisert i Møter | Legg igjen en kommentar

Julemøte

Julemøte ble avholdt  onsdag 7. desember.

Foredraget  «Medisinske bøker rundt 1700 – arkivene som kilde.» med dr. philol. 1. konsulent på Statsarkivet Gina Dahl måtte gå ut og vil bli satt opp igjen senere.

Det ble erstattet med «Kosmas og Damian, helgenene fra Øst» ved  cand. philol. Nina Aldin Thune.

 

 

Publisert i Møter | Legg igjen en kommentar

Haustmøtet 2016

img_5484

Haustens medlemsmøte onsdag 5.oktober vart av det heilt spesielle slaget.
Då tok nemleg ein del av medlemmene toget til Voss i samla flokk og besøkte Dr. Lærums Medisinske Samlingar.
Selskapet har ei tid hatt ein ståande invitasjon, og det var på tide å testa ut tilbodet.

Ole Didrik Lærum hadde sett ei grense på 25 deltakarar, difor måtte dei interesserte melda seg på, og dei 25 plassane var fullteikna på imponerande kort tid.
Fleire sette seg faktisk på venteliste, så det bør nok bli ein ny vossatur om ikkje så lenge.

Ole Didrik tok imot oss på stasjonen og losa oss den korte turen fram til eigedommen ”Vangsly”, eller Lærumhuset, eit kjent landemerke, sentralt plassert på Vossevangen.
Det gule sveitsarhuset er den gamle doktargarden på Voss, der det har budd legar sidan 1910 i ein familie med 5 generasjonar i same yrke.
Dei medisinske samlingane som noverande eigarar Reidun Horvei og Ole Didrik Lærum har bygt opp, er plasserte på eigedommen. Museet har i fleire år samarbeidd med Nasjonalt Medisinsk Museum ved Norsk Teknisk Museum i Oslo.

Som ein start på besøket vart vi etter god landsens skikk serverte kaffi og kaker, medan verten vår fortalde om gjenstandar på veggene og langs med langbordet der vi var sessa.

I forteljarrommet under stallen kom vi i skikkeleg medisinsk-historisk stemning.
Vi fekk inntrykk for alle sansar medan Ole Didrik formidla anekdotar frå eldre tider, knytte til gjenstandar og personar.
Mellom anna vart det fortalt om kor strålande bra samarbeidet kunne vera mellom lege og apotekar kring på bygdene.
Det moderne, klimaregulerte arkivrommet med helsehistorisk litteratur, antikke bøker og dokument fekk vi òg ta ein rask titt inn i, imponerande!

I andre høgda av stallen er det innreidd ei permanent utstilling som viser utviklinga av ulike medisinske instrument og utstyr til helsearbeid frå 1700-talet og fram til 1980-åra.
Ole Didrik er ein glitrande formidlar med ein nærmast personleg relasjon til alle gjenstandane. Når det er slik, kan ikkje publikum unngå å bli rivne med!
Her vert det praktisert forbod mot å ikkje ta på det som er utstilt.
Vi fingra flittig, noko vi som oftast må avstå frå på andre museum.

Museumsvandringa var avslutta i første høgda av stallen, der ei samling køyretøy og anna utstyr nytta i samband med sjukebesøk, vekte stor interesse.
Tida med Ole Didrik gjekk uhyggeleg fort, men slik er det alltid når noko interesserar og fascinerar.
Betre omvisar og undervisar kunne vi ikkje hatt!

Vi avslutta opphaldet på Voss med middag av lokale råvarer (hjort og molter) på Fleischers Hotell, før toget tok oss trygt attende til utgangspunktet.

Det vart eit heilt spesielt og svært minneverdig og lærerikt medlemsmøte som absolutt gjer at det kan freista med liknande påfunn i framtida!

Referent Bjarne.

Publisert i Møter, Turer | Legg igjen en kommentar

Fellestur for DMSB og MHSB.

Det Medisinske selskap i Bergen og Medisinsk-Historisk Selskap i Bergen
har gjennomført ein ny fellestur, denne gongen til Brugge og Gent i Belgia.
Vi var 29 deltakarar som hadde eit til dels travelt program i tidsrommet 15. til 19. september 2016.img_0002

Målet med turen var å få med interessante samlingar relaterte til medisinsk historie og elles oppleva lokal mat, kunst og kultur.

Brugge med sine kring 120.000 innbyggjarar er hovudstad i den belgiske provinsen Vest-Flandern og har ei historie som går attende til før romartida.
Byen var ein av Nord-Europas største i høgmiddelalderen og leiande handelsby i Nederlanda frå 1200-talet. Brugge var òg tidvis hansaby.
Den middelalderske gamlebyen er på lista til UNESCO over verdas kulturarv, og i 2002 var Brugge europeisk kulturhovudstad.img_0045

Gent med kring 250.000 innbyggjarar er ein bykommune i provinsen Aust-Flandern.
I middelalderen var Gent den nest største byen i Nord-Europa etter Paris, på grunn av sin store tekstilproduksjon.
Mykje av middelalderarkitekturen er intakt og svært godt vedlikehalden.
Sentrum er det største bilfrie by-området i Belgia.
Gent inneheld ei spennande blanding av notid og fortid og er ingen daud museumsby.

Vi budde sentralt i Brugges gamleby og hadde òg store opplevingar berre med å vandra gatelangs og bruka augo.
Første ettermiddagen i Brugge hoppa vi rett på Guided classical tour, slik at vi kunne bli kjende på staden.

Gent.
Fredagen i Gent starta med besøk i Museum Dr. Guislain.
Sjølve bygningskomplekset stod ferdig i 1857, og Dr. Guislain psykiatriske senter og treningssenter vart med tida internasjonalt kjent.
Bygningen opna som museum i 1986 og viser utviklinga innan psykiatrien frå fjern fortid til langt inn i framtida.

img_0174_edited-1

I Gent var det òg mogleg å få sjå det vidkjende Gent-alteret eller Tilbedinga av det mystiske lammet i St. Bavo katedralen.
Denne altertavla som brørne Hubert og Jan Van Eyck fullførte tidleg på 1400-talet, er omtalt som eit av verdas viktigaste målarstykke.
Tavla er ei overveldande forteljing  med kristen symbolikk.
Altertavla har vore utsett for tøff behandling, er forsøkt brend, plyndra og sensurert.
På 1930-talet forsvann eitt av dei 12 panela, det er ikkje attfunne.
Under 2. Verdskrig vart altertavla stolen fleire gonger før ho vart redda ned i ei saltgruve.
Gent-alteret var nummer ein på ynskelista over kunst nazistane var ute etter.

Medan vi var i Gent, var det òg mange som nytta høvet til ein 40-minutts kanaltur.

Brugge.
Laurdag og sundag i Brugge var det lagt inn eit variert program.
Sidan vi var for mange i gruppa for enkelte guidar og besøksstader, måtte vi ha alternativ.
Laurdagen byrja med God´s Punishment, ein guida city-tur med eit spesielt blikk på sjukdom og forsøk på hjelp og lindring. Hovudtyngda av deltakarane vart med her.
Alternativet var Kloster og kyrkjetur.
Syster Francis viste rundt i Det engelske klosteret, og avslutta med stemningsfull song i det vakre kyrkjerommet.
Jerusalemkapellet frå tidleg 1500-tal, reist av Anselmus Adornes og bygt etter planane for Den heilage gravs kyrkje  i Jerusalem, var det neste dei «alternative» fekk med seg.
Kanskje noko av det mest spesielle er at kapellet og bygningane ikring framleis er i privat eige og det i same slekta. Grev Maximilien de Limburg Stirum er 17. generasjonen etter opphavleg eigar som forvaltar denne delen av Brugges rike kulturarv.

Sundagen byrja med besøk i Sint-Janshospital, som har tatt hand om pilegrimar, reisande og sjuke i 800-år.
Det er ein av dei eldste og største hospitalsbygningane som er tekne vare på i Europa. Det gamle apoteket og urtehagen sette oss verkeleg i stemning, og Evelien Vanden Berghe, tilsett som konservator ved museet, var ein engasjert og kunnskapsrik guide.

img_0350

Besøk i Groeningemuseum stod så på programmet. Det tilbyr eit historisk og rikhaldig oversyn over belgisk og særleg flamsk biletkunst. Dei fleste av deltakarane ville ha dette med seg.
Alternativet var ein ny kyrkjetur, med Det heilage blods basilika, St. Jakobs kyrkje og Vår Frues kyrkje på lista.
I Det heilage blods kapell var dei besøkande heldige å få sjå relikviekaret med det heilage blodet som vart vist fram nett denne sundagen.
I Vår Frue har alteret i sideskipet ei svært vakker madonnastatue, utført av ingen ringare enn Michelangelo.

Det var òg lagt inn diverse fellesmåltid desse dagane, 2 middagar og 3 lunsjar, der håpet var å kunna få ta litt del i dei flamske mattradisjonane og elles få smakar som ikkje er heilt daglegdagse heime.
Heilt spesielt var det å ha lunsj i Café Vlissinghe, ein serveringsstad som i 2015 fylte 500 år.
Avsluttingsmiddagen på Cambrinus inneheldt òg ein klassisk belgisk nasjonalrett, kanin kokt i øl. Og sjølvsagt måtte diverse typar Belgisk øl testast, trappist-ølet fall særleg godt i smak hjå underteikna.

Flere bilder finnes her.

Referent Bjarne.

Publisert i Turer | Legg igjen en kommentar