Velkommen

Logo MHSB
Velkommen til Medisinsk-Historisk Selskap i Bergens nettside.
Her er informasjon om selskapets aktiviteter.

Publisert i Nettstedet | Legg igjen en kommentar

Års- og medlemsmøte 

Det innkalles til års- og medlemsmøte i Medisinsk-historisk Selskap
Tid: onsdag, 8. juni 2022 kl 19.00
Sted: Pleiestiftelsen, Kalfarveien 31
(møterom 2. etg. nord)

Årsmøtesaker starter kl 19.00:
a) Årsrapport 2021/2022 vedlagt innkallingen
b) Årsregnskap 2021/2022 vedlagt innkallingen
c) Valg av styre og revisor 2022/2023

Foredragsholder: Nevrolog PhD, overlege ved Nevrologisk avd. , HUS, Geir Olve Skeie med tema: «Musikk/hjernen  –  terapi/nytelse»

Geir Olve Skeie er nevrolog, PhD, overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, og professor II ved Griegakademiet, hvor han underviser om musikk og hjernen. Han er i tillegg utdannet pianist fra Griegakademiet i Bergen, der han studerte med Jiri Hlinka. Skeie har over 100 internasjonale publikasjoner, og har blant annet forsket på musikkens påvirkning på hjernen og bruk av musikk ved Parkinsons sykdom og hjerneskader. Geir Olve Skeie har mottatt Norsk nevrologisk forenings formidlingspris 2020 for sine fortellinger om musikkens påvirkning på hjernen

Sommertaffel  kr 150 pr. person.                Ingen forhåndspåmelding.      

Vel møtt !        

Publisert i Møter | Legg igjen en kommentar

Medlemsmøte i Medisinsk-historisk Selskap 

Det innkalles til medlemsmøte i Medisinsk-historisk Selskap
Tid: onsdag, 9. mars 2022 kl 19.00 til ca kl 22.00
Sted: Alrek Helseklynge Årstadveien 17, 5018 Bergen
(møterom Midgard)

Foredragsholder Spesialist i allmennmedisin lege dr. med. Edvin Schei med tema «Medisin, mening og menneskesyn.  Legerollen i en sekulær virkelighet»

Cand. med. 1984, Universitetet i Bergen
Dr. med 1995, Universitetet i Tromsø
Medlem av Tenketanken, Allmennmedisinsk forskningsenhet, NTNU
Medlem av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Bred undervisningserfaring, særlig innen klinisk kommunikasjon, lege-pasientforholdet, medisinsk idéhistorie, etikk og kunnskapsvurdering.
Schei har planlagt og iverksatt det nye faget Pasientkontakt (PASKON) på første studieår, og mentorordningen på andre og tredje studieår.
Schei har forsket på bergensstudentenes læringsmiljø og utviklingen av profesjonell identitet i studiet.
Han er forfatter og medforfatter av en rekke artikler og bøker innen sitt kompetansefelt som blant annet omfatter klinisk kommunikasjon, medisinsk filosofi og vitenskapsteori, medisinsk profesjonalitet, pedagogikk og læringsteori.

Taffel: forhåndspåmelding og forhåndsbetaling taffel: Grunnet bestilling av møtemat finner vi det praktisk at de som ønsker å bli til taffel etter foredraget melder seg på til Agnethe Harbitz på mail Agnethe.Harbitz@gmail.com, eller sms til
mobil 951 79 053 innen påmeldingsfristen: lørdag, 5. mars. Taffelavgift kr 100.
• Betaling ved bruk av vipps angi telefonnr. 934 35 090
• Betaling ved bruk av bankinnbetaling til bankkontonr 9801.44.06042

Hjertelig velkommen!

Publisert i Møter | Legg igjen en kommentar

Julemøte

Innbydelse til julemøte i Medisinsk-historisk Selskap i Bergen.
Tid: onsdag, 1. desember kl 19.00
Sted: Pleiestiftelsen, Kalfarveien 31 (2. etg. nord)


Foredragsholder: Professor i nordisk litteratur Jørgen Magnus Sejersted, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, UiB, med tema: «Medisin og fantasi. Holbergs forhold til legevitenskapen før 1750»


For de av deltakerne som ønsker å bli til juletaffel etter foredraget, har vi funnet det praktisk å ta imot forhåndspåmelding og forhåndsbetaling innen påmeldingsfristen mandag, den 29. november. Taffelavgift er kr 150 pr. person. For påmelding og betaling se Kontakt øverst på siden.

PARKERING: det er mulig å parkere på baksiden av Pleiestiftelsen fra ca kl 19.00 i det tidsrom vårt julemøte varer.

NB ! MED DE CORONA-REGLER SOM NÅ GJELDER I BERGEN, BER VI MEDLEMMENE OM Å BRUKE MUNNBIND I FOREDRAGSSALEN SOM IKKE VIL VÆRE STOR NOK TIL Å HOLDE DEN NØDVENDIGE AVSTAND.


HJERTELIG VELKOMMEN !

Publisert i Møter | Legg igjen en kommentar

Medlemsmøte i Medisinsk-historisk Selskap 

Det innkalles til medlemsmøte i Medisinsk-historisk Selskap 

Tid:                  onsdag, 20. oktober 2021 kl 18.30 til kl 21.30

Sted:                Alrek Helseklynge, Årstadveien 17, 5018 Bergen

Forhåndspåmelding og forhåndsbetaling:  Grunnet bestilling av møtemat finner vi det praktisk at de som ønsker å bli til taffel etter foredraget melder seg på til Agnethe Harbitz 

Foredragsholder: Professor emeritus (ortopedisk kirurgi) Leiv Hove med tema Aksjonene mot de norske og danske jødene under den andre verdenskrig.

Leiv Hove er professor emeritus (ortopedisk kirurgi) ved Klinisk Institutt 1 UiB og pensjonert seksjonsoverlege ved Ortopedisk avdeling Haukeland.

Hans interesse for medisinsk historie ble vakt allerede som medisinerstudent ved Københavns Universitet for 50 år siden. Her var det ukentlige forelesninger i medisinsk historie i lokalene til det gamle Kongelige Kirurgiske Akademi. Interessen for danskenes jødeaksjon ble vakt da han skrev journal på en pasient som selv hadde måttet flykte over Øresund i oktober 1943. Siden har han samlet litteratur om tema og forfattet en kronikk i BT i forbindelse med 60-års markeringen for aksjonen. Hove har vært redaktør for fire bøker med tema fra medisinsk historie, bl.a. boken: Glimt fra den medisinske historie – sett fra Bergen. Han har skrevet kronikker i aviser og tidsskrift (bl.a. om Lepra, De hvite bussene, Martin Luthers sykdommer, Dr Tulps anatomi forelesning, Tordenskjolds obduksjonsrapport, …), og bokkapitler i andre historiske verk. Han var «historisk rådgiver» for boken om kirurgiens historie i Norge (Surgery in Norway, Haffner et al 2011) og «diskusjonspartner» for verket om Haukelands historie (Veien til Haukeland, Hammerborg 2019). Hove har studert History of Medicine ved Oxford University.  

VEL MØTT !

Leder Bjarne Thune                                      Sekretær Agnethe Harbitz

Publisert i Møter | Legg igjen en kommentar

Års- og medlemsmøte i Medisinsk-historisk Selskap 

Torsdag, 17. juni 2021 kl 18.30 til kl 22.00
Sted: Alrek helseklynge, Årstadvn. 17, 5018 Bergen (et kompleks på fire bygninger som ligger der den gamle Odontologen lå. Hovedinngangen innrammet i rødt er i bygningen som ligger nærmest det nye odontologibygget som er kledd med plater i ymse grå- og grønne farger.)
Møtet foregår i Midgard, aulaen i underetasjen. Noen fra styret vil ta i mot og lose på rett plass i aulaen.
Angående parkering: det er ikke særlig mange parkeringsplasser i området.

Årsmøtesaker:
a) Årsrapport 2020/2021 vedlagt innkallingen
b) Årsregnskap 2020/2021 vedlagt innkallingen
c) Valg av styre og revisor 2021/2022

Foredragsholder: Hudlege Dag Sollesnes Holsen med tema «Planter og hudsykdommer – botaniske, kliniske og historiske aspekter».

Dag Sollesnes Holsen, født i Bergen 1962. Cand. med. UiB 1988. Arbeidet ved Hudavdelingen, HUS, siden 1992. Spesialist i hudsykdommer 1997. Engasjement som universitetslektor 2009 – 2020.

Jeg har siden barneårene hatt botanikk som interesse. Etter at jeg begynte i dermatologien, fattet jeg interesse for hvilke norske planter som er årsak til hudsykdom, og jeg har holdt en rekke foredrag samt skrevet om dette feltet. Temaet er kanskje først og fremst av dermatologisk og botanisk interesse, men en rekke aspekter ved planter og hudsykdom er også medisinsk historisk og kulturhistorisk interessante. Jeg vil i det aktuelle foredraget fokusere på så vel aktuelle planter og relevante typer av hudreaksjoner som på hva historien kan fortelle oss om temaet.

Etter foredraget vil det bli servert baguetter, alkoholfritt øl og mineralvann

Vel møtt!

Publisert i Møter | Legg igjen en kommentar

Års- og medlemsmøte

Det innkalles til års- og medlemsmøte i Medisinsk-historisk Selskap
Tid: onsdag, 21. oktober 2020 kl 18.30
Sted: OBS ! NY adresse: Alrek helseklynge, Årstadvn. 17, 5018 Bergen (et kompleks på fire bygninger som ligger der den gamle Odontologen lå. Hovedinngangen innrammet i rødt er i bygningen som ligger nærmest det nye odontologibygget som er kledd med plater i ymse grå- og grønne farger.)
Møtet foregår i Midgard, aulaen i underetasjen. Noen fra Styret vil ta i mot og lose på rett vei til aulaen.
Angående parkering: det er ikke særlig mange parkeringsplasser i området.

Årsmøtesaker:
a) Årsrapport 2019/2020
b) Årsregnskap 2019/2020
c) Valg av styre og revisor 2020/2021

Foredragsholder: Førsteamanuensis, historiker Magnus Vollset, om «Medisinhistoriens fremtid ?»

Magnus Vollset

Magnus Vollset er FØRSTEAMANUENSIS ved fakultet for Lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet,
FØRSTEAMANUENSIS ved Institutt for Global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen,
FORSKAR ved Institutt for Arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap ved Universitetet i Bergen.
I doktoravhandlinga si frå 2013 skreiv han om «Globalizing Leprosy.
A Transnational History of Production and Circulation of Medical Knowledge, 1850s-1930s.»

Etter foredraget vil det bli servert et enkelt måltid. Taffel kr. 100

Møtet krever påmelding, vær vennlig å melde fra til Bjarne Thune på mail bjarnethune@gmail.com eller 916 09 208.
Påmeldingsfrist 2 dagar før, måndag 19.okt
.

Styret vil følge gjeldende Covid-19 regelverk og ber alle som vil delta om å ta omsyn, holde avstand, bruke hånddesinfeksjon og tenke trygghet.

Velkommen !

Publisert i Møter | Legg igjen en kommentar

Medlemsmøte

Det innkalles til medlemsmøte i Medisinsk-historisk Selskap
Tid: onsdag, 11. mars 2020 kl 19.30
Sted: Pleiestiftelsen, Kalfarveien 31
(møterom 2. etg. nord)

Foredragsholder Prof. emeritus dr. philos. Eivind Tjønneland med tema «Narsissismens historie fra Freud til i dag»Eivind Tjønneland

Eivind Tjønneland er fødd i 1956 og vart mag. art. med ei avhandling om Dag Solstad frå UiO 1985. Han tok doktorgraden ved Universitetet i Bergen i 2000 med ei avhandling om Søren Kierkegaards «Om Begrebet Ironi».
Sidan 2018 er han professor emeritus i nordisk litteratur ved UiB. Han har tidlegare redigert fleire bøker om opplysningstida, mellom anna «Den mangfoldige Holberg» (2005) og «Opplysningens tidsskrifter» (2008). Han har òg skrive bøker og ei rad artiklar om Søren Kierkegaard og Henrik Ibsen.
Han har omsett og skrive etterord til Freuds «Bruddstykke av en hysterianalyse» (2007) og «Til innføring i narsissismen» (2019). Han har også skrive etterord til dei norske omsetjingane av Freuds «Hinsides lystprinsippet» og «Totem og tabu».
Eivind Tjønneland har ingen formelle kvalifikasjonar innan medisin, psykiatri eller psykologi, men kallar seg sjølv ein «glad amatør».

Taffel kr 100 pr. person. Ingen forhåndspåmelding.

Vel møtt !

Publisert i Møter | Legg igjen en kommentar

Julemøte

Det inviteres til julemøte i Medisinsk-Historisk Selskap
Tid: onsdag, 4. desember kl 19.30
Sted: Pleiestiftelsen, Kalfarveien 31 (møterom 2. etg. nord)

001_IMG_0453Foredragsholder: Professor overlege Rune Johan Ulvik med tema: «Jernstoffskiftet fra steinalderen til vår tid».

Rune Johan Ulvik f. 1947 er spesialist i klinisk kjemi, professor og overlege, knyttet til Klinisk institutt 2, UiB og Laboratorium for klinisk biokjemi og Hematologisk seksjon, Medisinsk avd. HUS.

Juletaffel kr 150 pr. person. Ingen forhåndspåmelding.

Vel møtt !

Publisert i Møter | Legg igjen en kommentar

Medlemsmøte

Det innkalles til medlemsmøte i Medisinsk-Historisk Selskap
Tid: onsdag, 16. oktober 2019 kl 19.30
Sted: Pleiestiftelsen, Kalfarveien 31 (møterom i 2. etg. nord)

Foredragsholder: Spes. Allm.med. Dr.med. Knut Steen: «Bergen legevakt 1917-2019»

Knut SteenNåværende stillinger:
Forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE
Overlege skadepoliklinikken, Helse Bergen (tidligere røntgen- og såravdelingen, Bergen legevakt) Fastlege, Bergen
Jobbet ved/knyttet til Bergen Legevakt/skadepol.klinikken siden 1987, både som underordnet- og overordnet lege, universitetslektor og 1. amanuensis, i heltid- og deltidsstillinger.

Taffel kr 100 pr. person. Ingen forhåndspåmelding.

Vel møtt !

Publisert i Møter | Legg igjen en kommentar

Års- og medlemsmøte 5.juni

Det innkalles til års- og medlemsmøte i Medisinsk-historisk Selskap
Tid: onsdag, 5. juni 2019 kl 19.30
Sted: Pleiestiftelsen, Kalfarveien 31
(møterom 2. etg. nord)

Årsmøtesaker starter kl 19.30:
a) Årsrapport 2018/2019 vedlagt innkallingen
b) Årsregnskap 2018/2019 vedlagt innkallingen
c) Valg av styre og revisor 2019/2020
————————————————–

Sommerfeldt-Pettersen kopiForedragsholder: Militærlege Admiral i forsvarets sanitetstjeneste Jan Sommerfelt-Pettersen om «Maritim medisinsk historie med hovedvekt på den andre verdenskrig».

«Jan Sommerfelt-Pettersen er fødd i 1958, cand.med. frå UiB, spesialist i samfunnsmedisin og militærmedisin. Han har militær utdanning frå Forsvarets Stabsskule og Forsvarets høgskule.
Mellom anna har han hatt sivile stillingar som allmennpraktikar, assisterande fylkeslege i Hordaland og er framleis spesialrådgjevar ved Norsk Senter for Maritim- og Dykkarmedisin, Haukeland Universitetssjukehus.
Av militære stillingar han har hatt kan nemnast: instruktør, skipslege, dykkarlege, medisinsk hovudlærar, sanitetsinspektør for Sjøforsvaret og sjef for Sjøforsvarets sanitet, medisinsk rådgjevar og sjef for Forsvarets Sanitet.
Han er president i Norsk Forening for Maritim Medisin og har leia Navel Medical Expert Panel, Nato. Han har òg leia Norsk Militærmedisinsk Forening, vore nestleiar i Helseberedskapsrådet og i tillegg hatt redaktøransvar for eit par marin-medisinske tidsskrift.
Han nemner òg at han er «bergenser av overbevisning og nå kun sjef for en riesenschnauzer».»

Sommertaffel kr 150 pr. person.          Ingen forhåndspåmelding.

Vel møtt !

Publisert i Møter | Legg igjen en kommentar