Velkommen

Logo MHSB
Velkommen til Medisinsk-Historisk Selskap i Bergens nettside.
Her er informasjon om selskapets aktiviteter.

Publisert i Nettstedet | Legg igjen en kommentar

Års- og medlemsmøte

Det innkalles til års- og medlemsmøte i Medisinsk-historisk Selskap
Tid: onsdag, 21. oktober 2020 kl 18.30
Sted: OBS ! NY adresse: Alrek helseklynge, Årstadvn. 17, 5018 Bergen (et kompleks på fire bygninger som ligger der den gamle Odontologen lå. Hovedinngangen innrammet i rødt er i bygningen som ligger nærmest det nye odontologibygget som er kledd med plater i ymse grå- og grønne farger.)
Møtet foregår i Midgard, aulaen i underetasjen. Noen fra Styret vil ta i mot og lose på rett vei til aulaen.
Angående parkering: det er ikke særlig mange parkeringsplasser i området.

Årsmøtesaker:
a) Årsrapport 2019/2020
b) Årsregnskap 2019/2020
c) Valg av styre og revisor 2020/2021

Foredragsholder: Førsteamanuensis, historiker Magnus Vollset, om «Medisinhistoriens fremtid ?»

Magnus Vollset

Magnus Vollset er FØRSTEAMANUENSIS ved fakultet for Lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet,
FØRSTEAMANUENSIS ved Institutt for Global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen,
FORSKAR ved Institutt for Arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap ved Universitetet i Bergen.
I doktoravhandlinga si frå 2013 skreiv han om «Globalizing Leprosy.
A Transnational History of Production and Circulation of Medical Knowledge, 1850s-1930s.»

Etter foredraget vil det bli servert et enkelt måltid. Taffel kr. 100

Møtet krever påmelding, vær vennlig å melde fra til Bjarne Thune på mail bjarnethune@gmail.com eller 916 09 208.
Påmeldingsfrist 2 dagar før, måndag 19.okt
.

Styret vil følge gjeldende Covid-19 regelverk og ber alle som vil delta om å ta omsyn, holde avstand, bruke hånddesinfeksjon og tenke trygghet.

Velkommen !

Publisert i Møter | Legg igjen en kommentar

Medlemsmøte

Det innkalles til medlemsmøte i Medisinsk-historisk Selskap
Tid: onsdag, 11. mars 2020 kl 19.30
Sted: Pleiestiftelsen, Kalfarveien 31
(møterom 2. etg. nord)

Foredragsholder Prof. emeritus dr. philos. Eivind Tjønneland med tema «Narsissismens historie fra Freud til i dag»Eivind Tjønneland

Eivind Tjønneland er fødd i 1956 og vart mag. art. med ei avhandling om Dag Solstad frå UiO 1985. Han tok doktorgraden ved Universitetet i Bergen i 2000 med ei avhandling om Søren Kierkegaards «Om Begrebet Ironi».
Sidan 2018 er han professor emeritus i nordisk litteratur ved UiB. Han har tidlegare redigert fleire bøker om opplysningstida, mellom anna «Den mangfoldige Holberg» (2005) og «Opplysningens tidsskrifter» (2008). Han har òg skrive bøker og ei rad artiklar om Søren Kierkegaard og Henrik Ibsen.
Han har omsett og skrive etterord til Freuds «Bruddstykke av en hysterianalyse» (2007) og «Til innføring i narsissismen» (2019). Han har også skrive etterord til dei norske omsetjingane av Freuds «Hinsides lystprinsippet» og «Totem og tabu».
Eivind Tjønneland har ingen formelle kvalifikasjonar innan medisin, psykiatri eller psykologi, men kallar seg sjølv ein «glad amatør».

Taffel kr 100 pr. person. Ingen forhåndspåmelding.

Vel møtt !

Publisert i Møter | Legg igjen en kommentar

Julemøte

Det inviteres til julemøte i Medisinsk-Historisk Selskap
Tid: onsdag, 4. desember kl 19.30
Sted: Pleiestiftelsen, Kalfarveien 31 (møterom 2. etg. nord)

001_IMG_0453Foredragsholder: Professor overlege Rune Johan Ulvik med tema: «Jernstoffskiftet fra steinalderen til vår tid».

Rune Johan Ulvik f. 1947 er spesialist i klinisk kjemi, professor og overlege, knyttet til Klinisk institutt 2, UiB og Laboratorium for klinisk biokjemi og Hematologisk seksjon, Medisinsk avd. HUS.

Juletaffel kr 150 pr. person. Ingen forhåndspåmelding.

Vel møtt !

Publisert i Møter | Legg igjen en kommentar

Medlemsmøte

Det innkalles til medlemsmøte i Medisinsk-Historisk Selskap
Tid: onsdag, 16. oktober 2019 kl 19.30
Sted: Pleiestiftelsen, Kalfarveien 31 (møterom i 2. etg. nord)

Foredragsholder: Spes. Allm.med. Dr.med. Knut Steen: «Bergen legevakt 1917-2019»

Knut SteenNåværende stillinger:
Forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE
Overlege skadepoliklinikken, Helse Bergen (tidligere røntgen- og såravdelingen, Bergen legevakt) Fastlege, Bergen
Jobbet ved/knyttet til Bergen Legevakt/skadepol.klinikken siden 1987, både som underordnet- og overordnet lege, universitetslektor og 1. amanuensis, i heltid- og deltidsstillinger.

Taffel kr 100 pr. person. Ingen forhåndspåmelding.

Vel møtt !

Publisert i Møter | Legg igjen en kommentar

Års- og medlemsmøte 5.juni

Det innkalles til års- og medlemsmøte i Medisinsk-historisk Selskap
Tid: onsdag, 5. juni 2019 kl 19.30
Sted: Pleiestiftelsen, Kalfarveien 31
(møterom 2. etg. nord)

Årsmøtesaker starter kl 19.30:
a) Årsrapport 2018/2019 vedlagt innkallingen
b) Årsregnskap 2018/2019 vedlagt innkallingen
c) Valg av styre og revisor 2019/2020
————————————————–

Sommerfeldt-Pettersen kopiForedragsholder: Militærlege Admiral i forsvarets sanitetstjeneste Jan Sommerfelt-Pettersen om «Maritim medisinsk historie med hovedvekt på den andre verdenskrig».

«Jan Sommerfelt-Pettersen er fødd i 1958, cand.med. frå UiB, spesialist i samfunnsmedisin og militærmedisin. Han har militær utdanning frå Forsvarets Stabsskule og Forsvarets høgskule.
Mellom anna har han hatt sivile stillingar som allmennpraktikar, assisterande fylkeslege i Hordaland og er framleis spesialrådgjevar ved Norsk Senter for Maritim- og Dykkarmedisin, Haukeland Universitetssjukehus.
Av militære stillingar han har hatt kan nemnast: instruktør, skipslege, dykkarlege, medisinsk hovudlærar, sanitetsinspektør for Sjøforsvaret og sjef for Sjøforsvarets sanitet, medisinsk rådgjevar og sjef for Forsvarets Sanitet.
Han er president i Norsk Forening for Maritim Medisin og har leia Navel Medical Expert Panel, Nato. Han har òg leia Norsk Militærmedisinsk Forening, vore nestleiar i Helseberedskapsrådet og i tillegg hatt redaktøransvar for eit par marin-medisinske tidsskrift.
Han nemner òg at han er «bergenser av overbevisning og nå kun sjef for en riesenschnauzer».»

Sommertaffel kr 150 pr. person.          Ingen forhåndspåmelding.

Vel møtt !

Publisert i Møter | Legg igjen en kommentar

Medlemsmøte

Det innkalles til medlemsmøte i Medisinsk-historisk Selskap 
Tid:                 onsdag, 13. mars 2019 kl 19.30
Sted:              Pleiestiftelsen, Kalfarveien 31
                       (møterom 2. etg. nord)
 

Foredragsholder Spesiallege Edgar Sæterdal Glück med tema «Ibruktaking av EDB i helsesektoren  –  sett med mine øyne»
Edgar S. Glück
«27. november holdt jeg en beslektet presentasjon i Medisinsk selskap. Den presentasjonen hadde hovedsakelig fokus på min person. Presentasjonen for MHSB vil fokusere mer på EDB-historien og vil kun i begrenset grad overlappe det jeg
har presentert tidligere. Jeg fokuserer særlig på tidlige aktiviteter på Haukeland sykehus, men tar også med relaterte nasjonale og internasjonale aktiviteter. Edgar»

Edgar Sætersdal Glück er født i Bergen i 1943. Han er cand. med. fra UiB i 1967 og har tilleggsutdanning i informatikk fra UiO. Han har blant annet vært EDB-sjef på Haukeland sykehus, spesiallege hos Norsk Data, utviklingssjef hos Infodoc og spesiallege hos KITH (Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren) frem til pensjon i 2010. Han har vært opptatt av å ta i bruk datateknologi til nytte for både pasienter og helsevesenet. Han var prosjektleder for utvikling av Norges første skjermbaserte pasientsystem, POLIS, som var i bruk på Haukeland sykehus fra 1977. Fra 1989 arbeidet han med utvikling av medisinske meldinger mellom aktørene i helsesektoren. Som sekretær for UN/EDIFACTs meldingsdesigngruppe for helsesektoren i Vest-Europa fra 1992 og senere leder for UN/CEFACT i helsesektoren globalt, ble han sentral i arbeidet med meldinger som laboratoriesvar, røntgensvar, henvisning, Spesiallege epikrise og elektronisk resept.

Taffel kr 50 pr. person.                                                 Ingen forhåndspåmelding.
Vel møtt !
 
 

Publisert i Møter | Legg igjen en kommentar

Julemøte

Det inviteres til julemøte i Medisinsk-Historisk Selskap
Tid: onsdag, 5. desember kl 19.00 Merk tidspunktet !
Sted: Pleiestiftelsen, Kalfarveien 31 (møterom 2. etg. nord)
Foredragsholder: lege Tore Salte med tema: «Medisinsk-historisk blogg med innhold fra Bergen».

Tore Salte (f. 1984) studerte medisin ved Universitetet i Bergen i tidsrommet 2004-2011.

Han jobber nå som  lege i spesialisering i indremedisin og infeksjonsmedisin ved medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus i Kristiansand.

Tore Salte forteller:

Jeg fattet interesse for medisinsk historie som hadde tilknytning til Bergen og regionen rundt, under medisinstudiet ved Universitetet i Bergen. Etterhvert oppstod et ønske om å videreformidle de spennende historiene. En blogg var et overkommelig prosjekt, og et fint verktøy for å presentere medisinsk historie med et populærvitenskapelig tilsnitt. Bloggen har ført meg på skattejakt i antikvariater og på internett, og er en los inn i det rike materialet som finnes om medisinsk historie i Bergen. Publikasjonsplattformen WordPress har vært et effektivt verktøy for publikasjon.

 Juletaffel kr 150 pr. person.                     Ingen forhåndspåmelding.

Vel møtt!

 

Publisert i Møter | Legg igjen en kommentar

Høstmøte 17. oktober

Det innkalles til medlemsmøte i Medisinsk-historisk Selskap

Tid:                           onsdag, 17. oktober 2018 kl 19.30

Sted:                       Pleiestiftelsen, Kalfarveien 31  (møterom 2. etg. nord)

Foredragsholder: Professor emerita  i medisinsk historie Aina Schiøtz med tema «Pasienter i vitenskapens tjeneste  –  fra etikkens historie»
2000--fig200021042-1Aina Schiøtz har siden 2004 vært professor i medisinsk historie ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. I 2017 gikk hun av for aldersgrensen og er nå professor emerita ved samme Institutt. Schiøtz har særlig arbeidet med samfunnsmedisinske problemstillinger, legeprofesjonens historie og framveksten av rettsmedisinen og forholdet mellom juss og medisin. Innen disse emnene har hun skrevet en rekke artikler og flere bøker. Hennes siste bok – utgitt på Samlaget i 2017 – er «Viljen til liv. Medisin- og helsehistorie frå antikken til vår tid».

Taffel kr 50 pr. person. Ingen forhåndspåmelding. Vel møtt !

Publisert i Møter | Legg igjen en kommentar

Reisebrev fra Skottlands-turen

IMG_0281

Skottlands-turen fra den 20. til 24. september 2018 for våre medlemmer i Det Medisinske Selskap (DMSB) og Medisinsk-Historisk Selskap (MHSB), er nr. 6 i rekken av vellykkete fellesreiser (tidligere turer: London, Vilnius i Litauen, Island, Brügge i Belgia og Gotland). Fellesturene med faglig og kulturelt program er populære. Vi var 31 deltakere. Målet for årets medlemstur var altså Skottland med fly fra Bergen via Amsterdam til kulturhovedstaden Edinburgh. Navnet skal stamme fra Edvin, konge av Northumberland (616 – 633). Som by nevnes den i kilder fra ca. 1050-tallet. På 14- og 1500-tallet valgte Stuartene Edinburgh som sin residens-by. Universitetet i Edinburgh anno 1583 er kjent for sin berømte medisinske skole, og blant våre medlemmer var det derfor av stor interesse for deltaking på årets ekskursjon. Vi ble installert på et godt hotell sentralt i Gamlebyen – The Royal Mile – med gangavstand til severdigheter som kongeslottet Holyrood og park (fra Maria Stuarts tid), byens eldste katedral St. Giles, det gamle Parliaments Hus og the Castle, borgen på høyden, som vi alle fikk anledning til å besøke under oppholdet. Ankomstdagen ble avsluttet med felles middag på en ekte skotsk restaurant The Cellar Door hvor bl.a. Haggis og hjort fra det skotske høyland sto på menyen. En stemningsfull aften som avsluttes med allsang – skotske folketoner og så «Nystemten».

Fredag, den 21. september: Dagen benyttes i Edinburgh. Vi startet med besøk i det nyrenoverte Surgeons` Hall Museum som inneholder fantastiske samlinger som Wohl Pathology Museum, The Dental Collection og The History of Surgery Museum. Her henvises det til Surgeons’ Hall Museums

IMG_0048-extracted_edited-1Vi fortsatte til fots til National Museum of Scotland som inneholder store nasjonale samlinger fra vitenskapens verden alt fra elektriske og tekniske nyvinninger innen ingeniørkunsten, romforskning, design og stilhistorie og arkeologiske funn. I et glassmonter var utstilt sirlig utskårne sjakkfigurer av hvalrosstenner fra 1100-tallet, funnet på Hebridene, men med opprinnelse fra Trondheim (The Lewis Chessmen). Et annet monter visste en serie med små kister med påkledde dukker i, funnet på Arthurs Seat, Edinburgh, i 1826 – et mysterium. Også her en avdeling av medisinsk interesse, se National Museum of Scotland

Etter en deilig lunsj som var forhåndsbestilt på National Museum of Scotland gikk vi videre til dagens siste post: University of Edinburghs eget Anatomy Museum. Anatomi har fra renessanse-tiden vært hjørnestenen i den medisinske utdannelsen i Skottland. Et eget gammelt «Anatomi-teater» befinner seg intakt i dette museum. Her har Sir Arthur Conan Doyle (1859 – 1930) studert medisin – operasjonslege, journalist og forfatter – skaper av detektiven Sherlock Holmes. Likeledes har den berømte engelske naturforsker og biolog Charles Robert Darwin (1809 – 1882) begynt på kirurgi-studiet her, slik hans far ville, en velstående lege, men medisinstudiet i Edinburgh ble kortvarig for sønnen som – etter sigende – følte en absolutt avsky for operasjoner og disseksjoner.

IMG_3802

På universitetet ble vi tatt vel imot av sjefskonservator Malcom Macallum som ga oss en interessant omvisning i Anatomi-museet. En mengde skjeletter og glass med indre organer lagt i formalin er oppbevart, bl.a. skjelettet av seriemorderen William Burke, hengt i 1829. De han drepte, solgte han så til patologer som benyttet dem i undervisningens tjeneste, patolog Robert Knox kan nevnes i den forbindelse, se Anatomical Museum

I 1832 ble patologers tillatte kjøp av lik forbudt. Dermed opphørte også gravrøveriene av nye graver i Edinburgh – en lettelse for byens borgere. Vi avsluttet dagen med et besøk i et helt spesielt rom – hodeskallerommet, som ikke holdes åpent for publikum. Macallum ville gjerne vise oss denne eksklusive samlingen av hodeskaller fra 1700 og 1800-tallet fra hele verden – plassert i høye skap over 2 etasjer. Det gjorde godt å komme ut i frisk luft etter en dag viet i sin helhet til de unike samlinger av medisinsk-historiske gjenstander som på enestående vis er blitt tatt vare på gjennom flere hundrede år i Edinburgh. Aftenen til egen disposisjon, vi samlet oss i mindre grupper og fant forskjellige hyggelig steder å spise middag i nærheten av hotellet.

Lørdag, den 22. september : Ferden gikk denne dagen i nydelig vær med buss til Glasgow. Vi besøkte The Hunterian Collections ved universitetet i Glasgow grunnlagt 1451. Glasgow, Skottlands største industriby med sine skipsverft, ble i motsetning til Edinburgh kraftig bombet under 2. verdenskrig. Gamlebyen fra middelalderen ble nesten utslettet, men Glasgows katedral St. Mungo i tidlig gotikk fra 1150-tallet ble ikke ødelagt. Den store gravplassen (55.000 graver) like ved katedralen – Nekropolis – fra 1830-tallet er i likhet med katedralen også verd et besøk. Vi gjorde et kort opphold her på vår retur til Edinburgh. The Hunterian Collections har enestående medisinsk-historiske samlinger knyttet til Dr. William Hunter (1718-1783), se The Hunterian

IMGL0092_ptOgså broren var kirurg og kunstsamler John Hunter, hans samlinger befinner seg i The Royal College of Surgeons i London. Etter besøket i Hunterian Collections kjørte vi til   Kelvingrove Art Gallery  Baron William Thomson Kelvin (1824 – 1907) fysiker og allsidig vitenskapsmann tok bl.a. patent på bruk av elektrometeret (Amperes). The Kelvinhall er Glasgows fremste museum, her er utstilt det verdenskjente maleri av Salvador Dali «Kristus på Korset», ellers malerier av van Gogh, Claude Monet og andre berømte kunstnere.

IMGL0138Tilbake til hotellet ca. kl. 18.00, middag på egen hånd, og for noen av oss falt valget på en trivelig italiensk restaurant Vittoria i kort avstand fra vårt hotell.

Søndag, den 23.september: En nydelig dag, pent og klart høstvær på sightseeing-tur med buss i Edinburgh, vi besøkte deler av Gamlebyen: Holyrood Park, videre til den nye bydelen som på 1700- og 1800-tallet ble regulert med rette gater lik med norske byer under Christian den 4.

IMG_3826Vi tok en tur opp til Calton Hill med utsikt utover fjorden og i alle himmelretninger. Her finner vi den høye Nelsonsøylen, Observatoriet og en romersk søylerekke – ikke fullført bygg – reist like etter Napoleons-krigene. På bussturen fikk vi en interessant orientering av Jan Sommerfelt Pettersen hvorledes Den norske marine i utlendighet klarte å bygge opp en komplett sanitets- og helsetjeneste under 2. verdenskrig spesielt i Skottland. Videre til The Royal Botanic Garden med fine hageanlegg: kinesisk hage, klippe-hage og et anlegg med vekster fra det skotske høyland. Hyggelig med kaffe og scones ute i den vakre hagen. Til slutt tok bussen oss med tilbake til Gamlebyen The Royal Mile. Noen av oss ville gjerne se Rembrandt-utstillingen i Nasjonal Galleriet nede ved The Princes Street før siste post på dagens program: en tur i underverden like ved St. Giles katedralen – Mary Kings Close (oppkalt etter en kvinnelig handelsdrivende i dette sentrale strøket på 1600-tallet) – Close «smalt gateløp» hvor vi bega oss sammen med en «skuespiller»-guide 400 år tilbake i tiden til 1645. Det året en forferdelig byllepest rammet byen. Det viste seg at en behandling med saltvannsoppløsning og eddik på byllene hadde til en viss grad en helbredende virkning på pasientene. Vi fulgte gateløpet nedover, gikk inn i rom som viste hvorledes livet levdes den gang, når sykdom og pest herjet – en spennende sosialhistorisk reise tilbake i tiden i Edinburghs underjordiske verden, The Real Mary King’s Close

Festmiddag for deltakerne ble avholdt på det ærverdige hotell Indigo på restaurant Twenty Princess Street ved hovedgaten The Princes Street. Velsmakende meny, god stemning og taler – en trivelig festaften. Svein og Christopher ble takket for flott guiding, og Bjarne for god planlegging og tilrettelegging. Vi fikk en liten presentasjon hvor neste års ekskursjon muligens vil bli planlagt – til Montpellier i Syd-Frankrike.

Mandag, den 24. september hjemreisedagen – etter en meget interessant, innholdsrik og hyggelig tur. Takk til reise-komitéen: styremedlem i MHSB, mag. art og tidligere førstearkivar Christopher Harris, tidligere fung. kultursjef, filolog og språk-historiker Svein Schrøder Amundsen og leder i MHSB, apoteker Bjarne Thune, for deres planlegging av det flotte turprogrammet i Edinburgh og Glasgow og for en god og kunnskapsrik reiseledelse.

Takk for turen og samværet! IMG_3772
Medisinsk-historisk Selskap i Bergen
Agnethe Harbitz

 

Publisert i Turer | Legg igjen en kommentar

Års- og medlemsmøte 6. juni

Det innkalles til års- og medlemsmøte i Medisinsk-historisk Selskap

Tid:                 onsdag, 6. juni 2018 kl 19.30

Sted:               Pleiestiftelsen, Kalfarveien 31

                       (møterom 2. etg. nord)

Årsmøtesaker:

  1. Årsrapport 2017/2018 vedlagt innkallingen
  2. Årsregnskap 2017/2018 vedlagt innkallingen
  3. Valg av styre og revisor 2017/2018

————————————————–

Hem-Erlend_productimageForedragsholder: Fagsjef dr. med. Erlend Hem: «Augusta Rasmussen   –  psykiater, pioner og hoggestabbe».

Augusta Rasmussen: Cand.med. 1923, spesialist i psykiatri 1933. Prof. Skjelderups gullmedalje 1932.  Fengselslege, skolepsykiater, privatpraksis.  Fast sakkyndig i rettspsykiatri.  Undersøkte 1945-46  310 «tyskertøser» som var internert på Hovedøen ved Oslo og fant at ca 60 % av disse var «mer eller mindre åndsvake», og mange asosiale eller sinnsyke.  Undersøkelsene fant i første omgang nokså almen tilslutning i fagmiljøene, men har fått til dels sterk kritikk i senere tid.

Lege Erlend Hem (f. 1970) arbeider som fagsjef i Klinikk psykiatrisk helse og avhengighet, Oslo Univ.sykehus.  Han har medisinsk doktorgrad og professorkompetanse i Medisinske atferdsfag ved Univ. i Oslo.  Forskningen har bl.a. vært konsentrert om selvmordsatferd, psykotraumatologi og medisinsk historie.  Han er også redaktør for språkspalten i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Sommertaffel  kr 150 pr. person.                Ingen forhåndspåmelding.     

 

Vel møtt !

 

Publisert i Møter | Legg igjen en kommentar