Velkommen

Logo MHSB
Velkommen til Medisinsk-Historisk Selskap i Bergens nettside.
Her er informasjon om selskapets aktiviteter.

Publisert i Nettstedet | Legg igjen en kommentar

150 år siden Gerhard Armauer Hansen oppdaget leprabasillen

Les mer:

https://forskning.no/bakterier-historie-partner/150-ar-siden-den-norske-legen-oppdaget-leprabasillen-og-forandret-verden/2158382

https://tidsskriftet.no/2023/02/leder/leprabasillen-i-150-ar

https://pahoyden.no/arrangement-det-medisinske-fakultet-universitetsaulaen/historiker-med-hap-om-en-leprafri-framtid/126155

Publisert i Omtaler | Legg igjen en kommentar

Medlemsmøte i Medisinsk-historisk Selskap

Det innkalles til medlemsmøte i Medisinsk-historisk Selskap
Tid: onsdag, 8. mars 2023 kl 19.00
Sted: Alrek Helseklynge, Årstadvn. 17, møterom Midgard

Foredragsholder: Hudlege Helge Danielsen med tema «Skabbens historie 1687-2023. Frå humoral patologi, via lepralegane i Bergen til kvardag for fastlege og hudlege».

Helge Danielsen skriver om seg selv: er oppvaksen på Voss, studerte medisin i Amsterdam og Oslo. Då eg var ferdig med turnus, 1 år på Bergen Legevakt og 3 år i allmennmedisin i Åsane, byrja eg på Hudavdelinga på HUS i 1991. Frå 1999 har eg vore avtalespesialist på Voss. Det har vore inspirerande å vere med på utviklinga i hudfaget i denne perioden. Skabbepidemien me har hatt nokre år har sett ein ekstra spiss på kvardagen.

Taffel kr 100 pr. person. Ingen forhåndspåmelding.

Vel møtt !

Publisert i Møter | Legg igjen en kommentar

Julemøte

Det inviteres til julemøte i Medisinsk-Historisk Selskap

Tid: onsdag, 7. desember 2022 kl 19.00
Sted: Alrek Helseklynge, Årstadvn. 17, møterom Midgard

Foredragsholder seksjonsoverlege Turid Jorunn Thune, Hudavd., HUS, med tema «Syfilis frå 1492 til 2022»

Ho skriv om seg sjølv på denne måten:

«Eg er fødd på eit lite nes ved Sognesjøen og gjekk vegen via Balestrand statsrealskule og Sogndal gymnas til medisinstudiet i Bergen.
Etter mange år i allmennpraksis i Bergen fekk eg tilbod om eit halvt års vikariat på Hudavdelinga der eg no har arbeidd i 26 år.
Eg oppdaga fort at seksuelt overførte infeksjonar (SOI) var ein spanande del av hudfaget, og frå 2001 har eg hatt det medisinske ansvaret for poliklinikk for seksuelt overførte infeksjonar.»

Etter foredraget juletaffel kr 150 pr. person. Ingen forhåndspåmelding.
Vel møtt !

Publisert i Møter | Legg igjen en kommentar

Tur til Riga 2022

Fellesturen til Riga i Latvia sammen med DMSB 13.-17. september 2022 der MHSB var arrangør.
Turen er nr 9 i rekken av vellykkete fellesreiser (tidligere turer: London, Vilnius i Litauen, Island, Brügge i Belgia, Gotland, Edinburg i 2018, Montpelier i Syd-Frankrike i 2019, og pga.Covid-19 pandemien ble fellesturen lagt til Rogaland i 2021 – til Flor & Fjære og til Arne Garborgs rik).

Vi startet fra Bergen med direktefly til Riga, og på flyplassen ble vi møtt av en lokal norsktalende guide. Vi fikk god informasjon, og det var mye å se i Riga by – særlig i gamlebyen. Riga er kjent for sin jugentarkitektur som bl.a. Det medisinsk-Historiske museum er en representant for. Turkomiteen hadde lagt opp til et annet artig og interessant besøk til byens gamle apotek – nå museum – et lite blåmalt hus som befinner seg i en av de mange smale gateløpene som kjennetegner gamlebyen. Der ble vi tatt vel imot av apotekeren kledd i middelaldersk munkekappe, og vi fikk servert ekte og sterk Rigabalsam «brygget» av apotekeren selv ad hoc – heftige smaksprøver som ble avsluttet med en mild varm kopp apotekerte. Vi fikk oppleve en nydelig og stemningsfull korkonsert i domkirken fra 1300-talle, vakker kirke i gotisk stil. Riga er rik på museer som vi hadde anledning til å besøke på egenhånd. Fellesturen ble avsluttet med en 5-retters festmiddag på hotellet vi bodde på, hovedretten var struts med deilig drikke til. Konklusjonen er at det var en vellykket og sosialt meget hyggelig tur med et fint og interessant turprogram ført i penn av Christopher Harris og Jan Sommerfelt-Pettersen – stor takk til turkomiteen og takk for samværet.

Vennlig hilsen
Agnethe Harbitz»

Publisert i Møter | Legg igjen en kommentar

Medlemsmøte i Medisinsk-historisk Selskap

Det innkalles til medlemsmøte i Medisinsk-Historisk Selskap

Tid: onsdag, 19. oktober 2022 kl 19.00 – 22.00
Sted: Alrek Helseklynge, Årstadveien 17, møterom Midgard

Foredragsholder: Professor emeritus Ingvard Wilhelmsen: «Livet er et usikkert prosjekt. Om våre holdninger til fortiden og fremtiden, grubling og bekymring, usikkerhet og risiko»

Ingvard Wilhelmsen er professor emeritus ved UiB og spesialist i indremedisin og psykiatri. Han har i 26 år drevet en liten Hypokonderklinikk på Haraldsplass Diakonale Sykehus, og har skrevet flere bøker, bl.a. «Livet er et usikkert prosjekt», «Sjef i eget liv», «Kongen anbefaler» og «Det er ikke mer synd på deg enn andre».

Taffel kr 100 pr. person.                     Ingen forhåndspåmelding.

Vel møtt !

Publisert i Møter | Legg igjen en kommentar

Års- og medlemsmøte 

Det innkalles til års- og medlemsmøte i Medisinsk-historisk Selskap
Tid: onsdag, 8. juni 2022 kl 19.00
Sted: Pleiestiftelsen, Kalfarveien 31
(møterom 2. etg. nord)

Årsmøtesaker starter kl 19.00:
a) Årsrapport 2021/2022 vedlagt innkallingen
b) Årsregnskap 2021/2022 vedlagt innkallingen
c) Valg av styre og revisor 2022/2023

Foredragsholder: Nevrolog PhD, overlege ved Nevrologisk avd. , HUS, Geir Olve Skeie med tema: «Musikk/hjernen  –  terapi/nytelse»

Geir Olve Skeie er nevrolog, PhD, overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, og professor II ved Griegakademiet, hvor han underviser om musikk og hjernen. Han er i tillegg utdannet pianist fra Griegakademiet i Bergen, der han studerte med Jiri Hlinka. Skeie har over 100 internasjonale publikasjoner, og har blant annet forsket på musikkens påvirkning på hjernen og bruk av musikk ved Parkinsons sykdom og hjerneskader. Geir Olve Skeie har mottatt Norsk nevrologisk forenings formidlingspris 2020 for sine fortellinger om musikkens påvirkning på hjernen

Sommertaffel  kr 150 pr. person.                Ingen forhåndspåmelding.      

Vel møtt !        

Publisert i Møter | Legg igjen en kommentar

Medlemsmøte i Medisinsk-historisk Selskap 

Det innkalles til medlemsmøte i Medisinsk-historisk Selskap
Tid: onsdag, 9. mars 2022 kl 19.00 til ca kl 22.00
Sted: Alrek Helseklynge Årstadveien 17, 5018 Bergen
(møterom Midgard)

Foredragsholder Spesialist i allmennmedisin lege dr. med. Edvin Schei med tema «Medisin, mening og menneskesyn.  Legerollen i en sekulær virkelighet»

Cand. med. 1984, Universitetet i Bergen
Dr. med 1995, Universitetet i Tromsø
Medlem av Tenketanken, Allmennmedisinsk forskningsenhet, NTNU
Medlem av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Bred undervisningserfaring, særlig innen klinisk kommunikasjon, lege-pasientforholdet, medisinsk idéhistorie, etikk og kunnskapsvurdering.
Schei har planlagt og iverksatt det nye faget Pasientkontakt (PASKON) på første studieår, og mentorordningen på andre og tredje studieår.
Schei har forsket på bergensstudentenes læringsmiljø og utviklingen av profesjonell identitet i studiet.
Han er forfatter og medforfatter av en rekke artikler og bøker innen sitt kompetansefelt som blant annet omfatter klinisk kommunikasjon, medisinsk filosofi og vitenskapsteori, medisinsk profesjonalitet, pedagogikk og læringsteori.

Taffel: forhåndspåmelding og forhåndsbetaling taffel: Grunnet bestilling av møtemat finner vi det praktisk at de som ønsker å bli til taffel etter foredraget melder seg på til Agnethe Harbitz på mail Agnethe.Harbitz@gmail.com, eller sms til
mobil 951 79 053 innen påmeldingsfristen: lørdag, 5. mars. Taffelavgift kr 100.
• Betaling ved bruk av vipps angi telefonnr. 934 35 090
• Betaling ved bruk av bankinnbetaling til bankkontonr 9801.44.06042

Hjertelig velkommen!

Publisert i Møter | Legg igjen en kommentar

Julemøte

Innbydelse til julemøte i Medisinsk-historisk Selskap i Bergen.
Tid: onsdag, 1. desember kl 19.00
Sted: Pleiestiftelsen, Kalfarveien 31 (2. etg. nord)


Foredragsholder: Professor i nordisk litteratur Jørgen Magnus Sejersted, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, UiB, med tema: «Medisin og fantasi. Holbergs forhold til legevitenskapen før 1750»


For de av deltakerne som ønsker å bli til juletaffel etter foredraget, har vi funnet det praktisk å ta imot forhåndspåmelding og forhåndsbetaling innen påmeldingsfristen mandag, den 29. november. Taffelavgift er kr 150 pr. person. For påmelding og betaling se Kontakt øverst på siden.

PARKERING: det er mulig å parkere på baksiden av Pleiestiftelsen fra ca kl 19.00 i det tidsrom vårt julemøte varer.

NB ! MED DE CORONA-REGLER SOM NÅ GJELDER I BERGEN, BER VI MEDLEMMENE OM Å BRUKE MUNNBIND I FOREDRAGSSALEN SOM IKKE VIL VÆRE STOR NOK TIL Å HOLDE DEN NØDVENDIGE AVSTAND.


HJERTELIG VELKOMMEN !

Publisert i Møter | Legg igjen en kommentar

Medlemsmøte i Medisinsk-historisk Selskap 

Det innkalles til medlemsmøte i Medisinsk-historisk Selskap 

Tid:                  onsdag, 20. oktober 2021 kl 18.30 til kl 21.30

Sted:                Alrek Helseklynge, Årstadveien 17, 5018 Bergen

Forhåndspåmelding og forhåndsbetaling:  Grunnet bestilling av møtemat finner vi det praktisk at de som ønsker å bli til taffel etter foredraget melder seg på til Agnethe Harbitz 

Foredragsholder: Professor emeritus (ortopedisk kirurgi) Leiv Hove med tema Aksjonene mot de norske og danske jødene under den andre verdenskrig.

Leiv Hove er professor emeritus (ortopedisk kirurgi) ved Klinisk Institutt 1 UiB og pensjonert seksjonsoverlege ved Ortopedisk avdeling Haukeland.

Hans interesse for medisinsk historie ble vakt allerede som medisinerstudent ved Københavns Universitet for 50 år siden. Her var det ukentlige forelesninger i medisinsk historie i lokalene til det gamle Kongelige Kirurgiske Akademi. Interessen for danskenes jødeaksjon ble vakt da han skrev journal på en pasient som selv hadde måttet flykte over Øresund i oktober 1943. Siden har han samlet litteratur om tema og forfattet en kronikk i BT i forbindelse med 60-års markeringen for aksjonen. Hove har vært redaktør for fire bøker med tema fra medisinsk historie, bl.a. boken: Glimt fra den medisinske historie – sett fra Bergen. Han har skrevet kronikker i aviser og tidsskrift (bl.a. om Lepra, De hvite bussene, Martin Luthers sykdommer, Dr Tulps anatomi forelesning, Tordenskjolds obduksjonsrapport, …), og bokkapitler i andre historiske verk. Han var «historisk rådgiver» for boken om kirurgiens historie i Norge (Surgery in Norway, Haffner et al 2011) og «diskusjonspartner» for verket om Haukelands historie (Veien til Haukeland, Hammerborg 2019). Hove har studert History of Medicine ved Oxford University.  

VEL MØTT !

Leder Bjarne Thune                                      Sekretær Agnethe Harbitz

Publisert i Møter | Legg igjen en kommentar

Års- og medlemsmøte i Medisinsk-historisk Selskap 

Torsdag, 17. juni 2021 kl 18.30 til kl 22.00
Sted: Alrek helseklynge, Årstadvn. 17, 5018 Bergen (et kompleks på fire bygninger som ligger der den gamle Odontologen lå. Hovedinngangen innrammet i rødt er i bygningen som ligger nærmest det nye odontologibygget som er kledd med plater i ymse grå- og grønne farger.)
Møtet foregår i Midgard, aulaen i underetasjen. Noen fra styret vil ta i mot og lose på rett plass i aulaen.
Angående parkering: det er ikke særlig mange parkeringsplasser i området.

Årsmøtesaker:
a) Årsrapport 2020/2021 vedlagt innkallingen
b) Årsregnskap 2020/2021 vedlagt innkallingen
c) Valg av styre og revisor 2021/2022

Foredragsholder: Hudlege Dag Sollesnes Holsen med tema «Planter og hudsykdommer – botaniske, kliniske og historiske aspekter».

Dag Sollesnes Holsen, født i Bergen 1962. Cand. med. UiB 1988. Arbeidet ved Hudavdelingen, HUS, siden 1992. Spesialist i hudsykdommer 1997. Engasjement som universitetslektor 2009 – 2020.

Jeg har siden barneårene hatt botanikk som interesse. Etter at jeg begynte i dermatologien, fattet jeg interesse for hvilke norske planter som er årsak til hudsykdom, og jeg har holdt en rekke foredrag samt skrevet om dette feltet. Temaet er kanskje først og fremst av dermatologisk og botanisk interesse, men en rekke aspekter ved planter og hudsykdom er også medisinsk historisk og kulturhistorisk interessante. Jeg vil i det aktuelle foredraget fokusere på så vel aktuelle planter og relevante typer av hudreaksjoner som på hva historien kan fortelle oss om temaet.

Etter foredraget vil det bli servert baguetter, alkoholfritt øl og mineralvann

Vel møtt!

Publisert i Møter | Legg igjen en kommentar